Transport zwłok | WP MKS Romicomp
Moderowany Katalog Stron
website

Śmierć jest oczywistą koleją naszego życia. Natomiast mniej oczywistym jest śmierć osoby bliskiej, która na wskutek nie zależnych od siebie przyczyn zmarła lub zginęła w nagłych okolicznościach po za granicami kraju. Wiąże się to ze sprowadzenie zwłok do Polski. Transport zwłok do Polski to procedury, formalności, tłumaczenia i koszty z jakimi trzeba sobie poradzić. Pomoc we wszelkich formalnościach od początku do końca całej procedury jakim przewóz zwłok do Polski.